club 3voor12 den haag vproJoepie! Pull It Together is genomineerd voor Haagse Song van het jaar!

Stem hier http://haagsesongvanhetjaar.nl/index.php/stemformulier/

Zie hier Pull it Together: https://www.youtube.com/watch?v=86CE3Rn6a54